+31 (0) 50 204 60 47

Disclaimer

SAR BEAUTY (Kamer van Koophandel: 58663266), hierna benoemt als SAR, verleent u hierbij toegang tot de website www.sarbeauty.com

SAR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:

SAR spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SAR.

Copyright:

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SAR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overigen:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Shared Passion for Beauty!